Skip to main content

Οι Υπηρεσίες μας προς τις εταιρείες που αναλαμβάνουμε

Sales

Το τμήμα marketing της εταιρείας μας καθώς και τα στελέχη της αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Η κερδοφορία της επιχείρησης επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης και της επίτευξης στόχων των πωλήσεων.  Η έμπειρη ομάδα πωλήσεων που διαθέτει η εταιρεία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει εξατομικευμένο στρατηγικό πλάνο πωλήσεων που επεκτείνει την πελατειακή βάση του πελάτη και διασφαλίζει την ισχυρή παρουσία του στην αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Quality Customer Service

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών περιλαμβάνει την παροχή αποτελεσματικής, γρήγορης και φιλικής εξυπηρέτησης στους πελάτες καθώς και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων μαζί τους. Η εταιρεία μας αναλαμβάνοντας νέα project  στοχεύει στην έγκαιρη ανταπόκριση στα ζητήματα των πελατών και την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι σημαντική για μία επιχείρηση επειδή καθορίζει τη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της και τελικά καθορίζει την επιτυχία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Brand Awareness

Brand Awareness είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αναγνωρίζουν και θυμούνται μία επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας που έχει η επιχείρηση, τόσο περισσότερο κοινό θα είναι εξοικειωμένο με το λογότυπο, τα μηνύματα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η Delta Group στοχεύει μέσα από την ενίσχυση του Brand Awareness να βοηθήσει όχι μόνο στην απόκτηση περισσότερων πελατών αλλά και να επαναφέρει τους υπάρχοντες πελάτες να αγοράσουν περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Customer Relationship Management (CRM)

Τα συστήματα CRM είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες. Ο στόχος είναι να βελτιώσουν τις σχέσεις εξυπηρέτησης πελατών και να βοηθήσουν στη διατήρηση των πελατών τους. Η εταιρεία μας μέσω των συστημάτων CRM συγκεντρώνει δεδομένα σε διαφορετικά κανάλια ή σημεία επαφής μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των πωλήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Integrated Marketing Communication (IMC)

Η διαδικασία IMC αναφέρεται στην ενσωμάτωση όλων των μεθόδων προώθησης της επωνυμίας για την διάδοση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας μεταξύ των πελατών-στόχων.  Η Delta Group μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας προχωράει σε ενοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας marketing και τα επεξεργάζεται προκειμένου να οδηγήσει την εταιρεία – πελάτη σε ένα συνδυασμό αυξημένων πωλήσεων και μέγιστης αποδοτικότητας κόστους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Communication – Public Relations

Το πεδίο που αφορά επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις σε μία επιχείρηση είναι η πρακτική διαχείρισης της διάδοσης πληροφοριών μεταξύ ενός ατόμου ή ενός οργανισμού και του κοινού.  Το τμήμα μας που ασχολείται με τις συγκεκριμένες διαδικασίες απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη τα οποία είναι υπεύθυνα για την οικοδόμηση και τη διατήρηση σχέσεων με το κοινό, καθώς και για τη διαχείριση των επικοινωνιών μεταξύ των διαφόρων μερών. Ο στόχος των δημοσίων σχέσεων είναι να διαμορφώσει πώς σκέφτονται οι άνθρωποι για μια εταιρεία, ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα άτομο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Market Research

H Delta Group μέσω της μεθόδου της έρευνας αγοράς κατευθύνει την επιχείρηση – πελάτη μέσω της συλλογής δεδομένων που έχει πραγματοποιήσει προκειμένου να οδηγηθεί στη σωστή λήψη αποφάσεων.  Η διαδικασία της έρευνας αγοράς μπορεί να γίνει μέσω της ανάπτυξης ερευνών, της αλληλεπίδρασης με μια ομάδα ατόμων, της διεξαγωγής συνεντεύξεων και άλλων παρόμοιων διαδικασιών. Ο πρωταρχικός σκοπός της διεξαγωγής έρευνας αγοράς είναι να κατανοήσει ή να εξετάσει την αγορά που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία για να αποφασίσει πως θα αντιδράσει το κοινό σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Training

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού αναφέρεται σε ένα σύστημα εκπαίδευσης των εργαζομένων μιας εταιρείας. Περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία, οδηγίες και δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την εκμάθηση νέων όρων και διαδικασιών αλλά μπορεί να αποτελέσει και βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Είναι μια ευκαιρία για τους εργαζόμενους να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Consulting

H εταιρεία μας μέσω των υπηρεσιών consulting, προσφέρει λύσεις για ροές εργασιών του πελάτη της ή και νέες μεθόδους προσέγγισης καταναλωτών. Το εξειδικευμένο μας τμήμα consulting προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες όπως η αξιολόγηση των τρεχουσών ενεργειών marketing και υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις,  υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ σε όλα τα κανάλια όπως επίσης και παρακολούθηση της διαδικασίας των στρατηγικών μάρκετινγκ με χρήση αναλυτικών εργαλείων.

Επικοινωνήστε μαζί μας